skip to Main Content

In 2019 introduceerde uitvaartverzorger Patty Duijn het begrip rouwdoula in Nederland. Een rouwdoula doet meer dan alleen de praktische begeleiding van het sterven en de uitvaart, er wordt gekeken naar de praktische begeleiding in combinatie met geestelijke begeleiding. Natuurlijk zijn er in Nederland genoeg uitvaartverzorgers die ook echt aandacht hebben voor de nabestaanden. Die niet alleen hun lijstje afwerken, maar oprecht aandacht hebben voor de familie.

Maar in mijn ogen is niet iedere uitvaartverzorger ook een goede rouw en verliesbegeleider. Dat is echt een apart vak met een aparte opleiding. Dat maakt, in mijn ogen ook, dat niet elke uitvaartverzorger ook rouwdoula is.

De begeleiding van een rouwdoula richt zich op de stervende en alle mensen daarom heen en kan al starten vanaf het moment dat iemand de uitslag ‘ongeneeslijk ziek’ krijgt.

Als iemand de diagnose ongeneeslijk ziek krijgt, komt er veel op je af. Niet alleen voor degene die zal sterven, ook voor de naasten in de omgeving. Er moet veel praktisch geregeld worden voor de uitvaart. Daarnaast moet de dood een bespreekbaar onderwerp worden binnen het gezin/de familie. Er moeten in deze fases veel ingewikkelde en moeilijke keuzes gemaakt worden, die soms lastig zijn om te bespreken, wat spanningen onderling kan opleveren, terwijl je dit juist op dit moment niet wilt. Toch is het normaal dat dit gebeurt, iedereen zit met zijn/haar eigen emoties en gevoelens. Als rouwdoula en gediplomeerd stervensbegeleider kan ik hier een rol in spelen.

Ook na het overlijden kan ondersteuning op het gebied van rouw nodig zijn.

Omdat ik op beide gebieden mijn diploma’s heb behaald (Rouw, verlies en stervensbegeleiding en uitvaartverzorger), kan ik ook op beide gebieden aanwezig zijn en is er maar 1 vreemd gezicht binnen het gezin aanwezig die alles kan regelen. Door de unieke samenwerking van Rietveld Rouw en verliesbegeleiding en Fender uitvaart, is vanaf 2019 ook in Friesland een rouwdoula beschikbaar.

Neem voor meer informatie over onze werkwijze bij Fender uitvaart een kijkje op onze website.

Meer informatie over mijn als rouw, verlies en stervensbegeleider? Kijk dan bij Over Rietveld

 

 

Back To Top